Aktuálne otázky ľudskej mravnosti 
 
Medzinárodná konferencia pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti
 
6. februára 2018

Aula Benedikta XVI. Kapitulská 26, Bratislava