Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe
 
Moderovaná konferencia
 
Štvrtok 7. februára 2019 
Aula Benedikta XVI., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, Bratislava
 
Toto sympózium predstavuje tradičné jarné podujatie KBS s medzinárodnou účasťou. Významní odborníci a predstavitelia cirkvi a cirkevných organizácii na ňom diskutujú s hosťami so zahraničia na nejakú aktuálnu tému. KBS konferenciu organizuje v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
“Téma dôstojnosti ľudskej osoby bude rezonovať v roku 2019 najmä preto, že 22. septembra 2019 sa uskutoční tretí Národný pochod za život v Bratislave. Týka sa všetkých, nenarodených, narodených, starých a chorých. V súčasnej kultúre sa chorí a starí ľudia dostávajú na okraj spoločnosti. Chceli by sme spoločnosti adresovať dve posolstvá - urobme všetko, aby každý človek s obmedzeniami, akými sú choroba alebo vek, bol spoločnosťou prijímaný ako jej plnohodnotný člen. A po druhé - podporme na Slovensku rozvoj hospicovej a paliatívnej starostlivosti," hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. [Viac info...]

REGISTRÁCIA