Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax


Moderovaná konferencia

Utorok, 18. septembra 2018
Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, BratislavaCieľom podujatia bude diskusia o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov. Odpustenie a zmierenie zohráva kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny a preto sa stáva nielen cieľom  ale aj novým začiatkom v rodine. Odborníci budú diskutovať o príkladoch metód a postupov, ktoré vedú k zmiereniu v rodine, ako podklad pre mediáciu alebo alternatívne riešenie sporov, zapojenie nového konceptu tzv. rodinných kruhov. Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? Rodina s fungujúcimi mechanizmami riešenia konfliktov je najefektívnejšou prevenciou pred patologickými javmi v spoločnosti ako juvenilná delikvencia či závislosti mladistvých.

Podujatie organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Úsmevom ako dar a Asociáciou rodinných sudcov ako pokračovanie úspešnej minuloročnej konferencie "Najlepšie záujmy dieťaťa".

Zároveň Vás pozývame na večerný program "Večer odpustenia a zmierenia v rodine", 18. septembra o 19.00 v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza.  Viac info tu.