III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi

28. 3. 2017 
Katolícka univerzita v Ružomberku

Nová evanjelizácia
Cez identitu k evanjelizácii
 
„Keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou  alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného“ (1Kor 2, 1-2)
 
Katolícka cirkev je veľkým spoločenstvom, v ktorom má každý jej člen svoje nezastupiteľné miesto. Žijeme v zložitej dobe, kedy je potrebné hľadať odpovede na mnohé nové výzvy. Mnohí veriaci sú aktívni vo farnostiach, spoločenstvách, ale aj verejnom živote. Je našou spoločnou úlohou nachádzať odpovede na aktuálne problémy pod vedením našich najvyšších duchovných pastierov - biskupov. Nadchádzajúce III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému "Nová evanjelizácia. Cez evanjelizáciu k identite" je vynikajúcou príležitosťou na prehĺbenie vzájomnej komunikácie a zdieľanie skúseností s bratmi a sestrami, ktorí žijú v našich diecézach a hľadajú spôsoby ako žiť svoju vieru v súčasných spoločenských podmienkach.
 

PROGRAM / REGISTRÁCIA / KONTAKT