Slávnosť Božieho slova
 
V marci tohto roku uplynulo 25 rokov od založenia Katolíckeho biblického diela (KBD) Konferenciou biskupov Slovenska. 
 
KBD vzniklo v roku 1993 s cieľom pomáhať veriacim lepšie poznávať Božie slovo a čerpať z tohto nevyčerpateľného pokladu pre život. KBD je súčasťou medzinárodnej organizácie – Katolíckej biblickej federácie (CBF), ktorá združuje 350 katolíckych spoločností pôsobiacich na poli biblickej pastorácie v 130 krajinách sveta. Spoločnou túžbou, ktorá pohýna naše snahy a aktivity je nechať vyniknúť Sväté písmo v živote jednotlivých veriacich a v celom cirkevnom spoločenstve, aby všetky pastoračné snahy Cirkvi boli živené Božím slovom. KBD realizuje rôzne formačné a publikačné projekty a každoročne pripravuje slávenie Biblickej nedele. 
 
Pri tejto príležitosti Vás pozývame na Slávnosť Božieho slova, ktorá sa bude konať za účasti predsedu CBF, kardinála Luisa Antonia Tagleho, arcibiskupa Manily, v sobotu 26. mája 2018 v Ružomberku, kde aktuálne sídli KBD.

V popoludňajšom programe je možnosť zúčastniť sa na jednom z ponúkaných workshopov, ktoré sú zamerané na rôzne prístupy a prácu s Božím slovom. Workshopy budú prebiehať v malých skupinách, aby sme mohli zažiť osobnú skúsenosť s Božím slovom a vytvoriť živé spoločenstvá, ktoré sa ním sýtia. Účastníci si môžu vybrať z nasledujúcich možností workshopov:
 
1. Branislav Kľuska: „Nechaťsebe zapáliť oheň“: Bibliológ ako interaktívne čítanie Biblie v skupine.
2. Peter Nákačka: Lumko metóda: predstavenie metódy práce s biblickým textom, zhodnotenie a praktické prevedenie.
3. Martin Harčár: NanovoBohom: predstavenie vieroučného biblického seminára Heriberta Muhlena
4. Lucia Hidveghyová: Biblické sviatky od Pesachu k Šavuot
5. Daniel Slivka: Lectio divina
6. Sr. Eva Jaroušková CJ: Tanečná biblická meditácia
7. Sr. Viannea Kisilová: Dnes v tvojom dome - v tvojom srdci (Lk 19,1-10) – Bibliodráma
8. Mária Klašková a Petr Chalupa (ČR): Práca s biblickými postavičkami
9. Jakub Garčár SJ: Ignáciánska modlitba so Svätým písmom 
 
Celodenný program zakončíme koncertom Komorného speváckeho zboru OMNIA zo Žiliny pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej. Počas večera zaznejú skladby rôznych autorov a žánrov ako prejav nášho poďakovania Bohu za všetko krásne a dobré, čo pôsobí a koná aj prostredníctvom KBD.