Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax


Moderovaná konferencia

Utorok, 18. septembra 2018
Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, BratislavaCieľom podujatia bude diskusia o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov. Odpustenie a zmierenie zohráva kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny a preto sa stáva nielen cieľom  ale aj novým začiatkom v rodine. Odborníci budú diskutovať o príkladoch metód a postupov, ktoré vedú k zmiereniu v rodine, ako podklad pre mediáciu alebo alternatívne riešenie sporov, zapojenie nového konceptu tzv. rodinných kruhov. Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? Rodina s fungujúcimi mechanizmami riešenia konfliktov je najefektívnejšou prevenciou pred patologickými javmi v spoločnosti ako juvenilná delikvencia či závislosti mladistvých.