PROGRAM
aktualizovaný 5. 10. 2017

Najlepší záujem dieťaťa 
Multidisciplinárna konferencia

 
09.30 – 9:45  Otvorenie podujatia 
Konferencia Biskupov Slovenska
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Asociácia rodinných sudcov
 
I. BLOK – PREDNÁŠKY
 
09.45 – 10.15 názov príspevku 
JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ, LLM, PhD. 
Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

10.15 – 10:45 Najlepší záujem dieťaťa a participácia jeho názoru počas a po rozchode rodičov.
JUDr. Eva FARKAŠOVÁ
Sudkyňa, Asociácia rodinných sudcov

10.45 – 11:15 Záujem dieťaťa v kontexte právnych a pastoračných aspektov prípravy snúbencov na manželstvo v Katolíckej cirkvi latinského obradu
JCDr. JUDr. Jozef KEMP, PhD.
Súdny vikár, Metropolitný tribunál, Bratislavská arcidiecéza

11.15 – 11:30 PRESTÁVKA

11.30 – 12:00 Najlepší záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko v navrhovaných zmenách právnej úpravy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Ivana MRÁZKOVÁ
Riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny,
Ministerstvo práce, sociálny vecí a rodiny SR
 
12.00 – 12:30 Názov príspevku
Psychológ
 
12:30 – 13:00  Otvorená Diskusia s prednášajúcimi z prvej časti programu
Diskusia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej služby sli.do. Účastníci budú môcť cez svoje mobilné zariadenia klásť písomné otázky počas príspevkov rečníkov. Položené otázky sa budú zobrazovať na obrazovke v miestnosti a počas diskusie sa k nim vrátia oslovení rečníci.
 
13:00 – 14:00 OBED
 
14:00  II. BLOK – Workshopy na Témy – Moderované
 
1. Je rozvod manželstva v najlepších záujmoch dieťaťa? Multidisciplinárna diskusia 
A. Podskupina sudcov, právnikov k téme
B. Podskupina sociálnych pracovníkov a psychológov k téme
Vedie: JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ, LLM, PhD.
 
2. Najlepšie záujmy dieťaťa a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, striedavá starostlivosť; aplikácia kritérií najlepších záujmov dieťaťa v praxi
A. Podskupina sudcov, právnikov k téme
B. Podskupina sociálnych pracovníkov a psychológov k téme
Vedie: JUDr. Eva FARKAŠOVÁ
3. Úprava styku dieťaťa s rodičmi – aby právoplatný rozsudok nebol ďalším eskalátorom zhoršenia vzájomných vzťahov rodičov
A. Podskupina sudcov, právnikov k téme
B. Podskupina sociálnych pracovníkov a psychológov k téme
Vedie: Mgr. Kristián Kovács
15.15 Prezentácia záverov z jednotlivých Workshopov – Krátka diskusia
15:15 Prezentácia záverov z jednotlivých workshopov – Krátka diskusia
16.00   Záver podujatia