PROGRAM
aktualizovaný 24. 3. 2017


III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi

Katolícka univerzita v Ružomberku
28. marca 2017

Nová evanjelizácia
Cez identitu k evanjelizácii
 
 
8:30 registrácia účastníkov
 
9:00 svätá omša v Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli
 
10:15 otvorenie stretnutie v Aule sv. Jána Pavla II.
Moderátor: dp. Ondrej Chrvala
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS (úvodný príhovor)
 
10:30 Osobný vzťah k Bohu – prameň katolíckej identity
Prednášajúci: P. Milan Bubák SVD, správca Farnosti Povýšenia svätého Kríža v Bratislave-Petržalke
 
11:00 Ako sa má katolícka identita prejavovať navonok
Prednášajúci: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
 
11:30 diskusia
 
12:30 koniec dopoludňajšieho bloku
 
12:45 obed
 
14:00 Ako prežívať identitu katolíka vo svojom povolaní
(moderovaná diskusia v skupinách)
 
15:30 ukončenie diskusie v skupinách
 
15:45 Zhrnutie 
 
16:15 Pozvánky, výzvy, informácie, rôzne
 
17:00 ukončenie stretnutia