Predbežný program
aktualizovaný 14. 1. 2019

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe
 
Aula Benedikta XVI., Kapitulská ul., Bratislava
štvrtok, 7. februára 2019
 
moderovaná konferencia

=====
 
8:30 registrácia účastníkov
 
09:00 otvorenie podujatia
Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
 
09:15 Dôstojnosť ľudského života v Magistériu s osobitným zreteľom na chorých a starých
Mons. Graziano BORGONOVO, Kongregácia pre náuku viery
 
10:00 Utrpenie a smrť v súčasnej západnej kultúre
P. Ján ĎAČOK SJ, Pápežská univerzita Gregoriana, Rím
 
10:45 Diskusia
 
11:15 Prestávka
 
11:45 Dôstojnosť ľudského života v politikách krajín EU (vývoj a tendencie)
Prof. Claudio SARTEA, člen Bioetickej komisie Lekárskej fakulty, Università di Tor Vergata
 
12:30 Eutanázia a paliatívna starostlivosť
Prof. Antonio G. SPAGNOLO, riaditeľ Bioetického inštitútu Lekárskej fakulty pri Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ríme
 
13:15 Hospicová starostlivosť na Slovensku
 
13:30 Diskusia
 
14:00 Ukončenie podujatia
 
obed