Predbežný program
Aktualizovaný 26. júna 2018
 
 
09.00 – 9:30 Otvorenie podujatia 
J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie Biskupov Slovenska
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Predseda Úsmev ako dar
JUDr. Peter Rajňák, Predseda Asociácie rodinných sudcov
 
9:30 – 13.00 I. BLOK – PREDNÁŠKY
09.30 – 10.00 Praktické skúsenosti so zmierovaním problematických rodín
Úsmev ako Dar: Stretnutia rodinného kruhu
10.00 – 10:10 Prípadová štúdia: Rozvod sa neuskutočnil.
Úsmev ako Dar: Svedectvo účastníkov rozvodového konania
10.10 – 10:40 Môže sudca nerozviesť manželstvo?
Asociácia rodinných sudcov
10:40 – 11:10 PRESTÁVKA
 
 
11.10 – 11:40 kríza v manželstve a jej riešenie
 
11:40 – 11:50 prípadová štúdia: Svedectvo krízy v manželstve
 
11:50 – 12:20 odpustenie a zmierenie v rodine ako najlepší záujem dieťaťa
 
12:20 – 13:00 diskusia so všetkými rečníkmi z prvej časti programu
Diskusia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej služby sli.do. Účastníci budú môcť cez svoje mobilné zariadenia klásť písomné otázky počas príspevkov rečníkov. Položené otázky sa budú zobrazovať na obrazovke v miestnosti a počas diskusie sa k nim vrátia oslovení rečníci
 
13:00 – 14:00 OBED
 
14:00 – 15.30 II. BLOK – MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSIA
 
 
Téma diskusie: Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? 
Diskutujúci: 
Anotácia diskusie: Najčastejšou príčinou rozvratu v rozvedených manželstvách v Slovenskej republike v roku 2016, podobne ako v predchádzajúcich rokoch,  bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov  a to v 6 158 prípadoch (66,31 % z celkového počtu rozvedených manželstiev), ďalšími dôvodmi bola nevera mužov v 877 rozvedených manželstvách (t.j. 9,44 % z celkového počtu rozvedených manželstiev), nevera u žien bola príčinou v 581 rozvedených manželstvách  (6,25 %), nadmerné požívanie alkoholu u muža v 538 rozvedených manželstvách (5,78 %) a nadmerné požívanie alkoholu u ženy v 93 rozvedených manželstvách (1,00  %), nezáujem o rodinu u muža v 245 rozvedených manželstvách (2,64 %) a nezáujem o rodinu u ženy v 175 rozvedených manželstvách (1,88 %). Neuvážený vstup do manželstva bol príčinou rozvratu v 92 prípadoch rozvedených manželstiev (t. j. 0,99 % z celkového počtu rozvedených manželstiev).
 
 
16.00   Záver podujatia