Program
 
 
9.00 registrácia
 
9.30 otvorenie podujatia
Mons. S. Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
 
9.45 Encyklika Veritatis splendor po 25 rokoch. Obsah, posolstvo, výzvy
J. Em. kardinál Gerhard Ludwig Müller
 
10:30 diskusia
 
10:45 Svedomie a pravda
Mons. Livio Melina
 
11:15 diskusia
 
11:30 prestávka
 
12:00 Mravné konanie
Prof. Stephan Kampowski

12:30 diskusia
 
12:45 Vnútorne nezriadené skutky
ThLic. Ján Viglaš

13:15 diskusia
 
13:45 záver podujatia
 
14:00 obed


____
aktualizované 14. 12. 2017