Predbežný program
Aktualizovaný  17. septembra 2018
 
 
09.00 – 9:30 Otvorenie podujatia 
J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie Biskupov Slovenska
doc. PhDr. Miloš Klátik PhD, Generálny biskup ECAV
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Predseda Úsmev ako dar
JUDr. Peter Rajňák, Predseda Asociácie rodinných sudcov
 
9:30 – 13.00 I. BLOK – PREDNÁŠKY
09.30 – 10.00 Praktické skúsenosti so zmierovaním problematických rodín
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
Úsmev ako Dar: Stretnutia rodinného kruhu
10.00 – 10:10 Prípadová štúdia: Široká rodina zachránila rodinu.
Úsmev ako Dar: Svedectvo účastníkov stretnutí rodinného kruhu
10.10 – 10:40 Môže sudca nerozviesť manželstvo?
JUDr. Peter Rajňák, sudca
 
10:40 – 11:10 PRESTÁVKA
 
11.10 – 11:40 kríza v manželstve a jej riešenie
Rodinkovo, ThDr. Mgr. Roman Seko, kňaz
 
11:40 – 11:50 prípadová štúdia: Svedectvo krízy v manželstve
Manželia František a Iveta Minárikovci, farnosť Snežnica
 
11:50 – 12:20 odpustenie a zmierenie v rodine ako najlepší záujem dieťaťa
MUDr. Daniela Hrtúsová
Psychiater, psychoterapeut, Otcovo srdce
 
12:20 – 13:00 diskusia so všetkými rečníkmi z prvej časti programu
Diskusia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej služby sli.do. Účastníci budú môcť cez svoje mobilné zariadenia klásť písomné otázky počas príspevkov rečníkov. Položené otázky sa budú zobrazovať na obrazovke v miestnosti a počas diskusie sa k nim vrátia oslovení rečníci. Moderuje: Jana Michaličková.
 
13:00 – 14:00 OBED
 
14:00 – 15.30 II. BLOK – MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSIA
 
Téma diskusie: Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? 
Diskutujúci: JUDr. Margita Medveczká, advokátka
MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiater
JUDr. Eva Farkašová, sudkyňa
Ľubomír Feldek, básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ
ThDr. Mgr. Roman Seko, kňaz
Moderuje: Martin Kramara
 
Anotácia diskusie: Najčastejšou príčinou rozvratu v rozvedených manželstvách v Slovenskej republike v roku 2016, podobne ako v predchádzajúcich rokoch,  bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov  a to v 6 158 prípadoch (66,31 % z celkového počtu rozvedených manželstiev), ďalšími dôvodmi bola nevera mužov v 877 rozvedených manželstvách (t.j. 9,44 % z celkového počtu rozvedených manželstiev), nevera u žien bola príčinou v 581 rozvedených manželstvách  (6,25 %), nadmerné požívanie alkoholu u muža v 538 rozvedených manželstvách (5,78 %) a nadmerné požívanie alkoholu u ženy v 93 rozvedených manželstvách (1,00  %), nezáujem o rodinu u muža v 245 rozvedených manželstvách (2,64 %) a nezáujem o rodinu u ženy v 175 rozvedených manželstvách (1,88 %). Neuvážený vstup do manželstva bol príčinou rozvratu v 92 prípadoch rozvedených manželstiev (t. j. 0,99 % z celkového počtu rozvedených manželstiev). (zdroj justice.gov.sk)
16.00   Záver podujatia

Zároveň Vás pozývame na večerný program "Večer odpustenia a zmierenia v rodine", 18. septembra o 19.00 v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza. Viac info tu.