Program
aktualizovaný 16.4.2021

 
09.00 – 09:30 Otvorenie podujatia 
 
Konferencia Biskupov Slovenska: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bc. Milan Krajniak, minister
Úsmev ako dar: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Predseda
Asociácia rodinných sudcov: JUDr. Peter Rajňák, Predseda
Teologická fakulta Trnavskej univerzity, prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
 
BLOK PREDNÁŠOK
 
09.30 – 10.00 Faktory stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.
prof. RNDr Ladislav Csontos SJ, PhD., Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
 
10.00 – 10:30 Očakávané praktické kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v záťažových situáciách. 
Prof. PhDr. Mária Šmídová, PhD., Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia 
 
10.30 – 10:50 diskusia účastníkov. 
V prípade záujmu účastníkov sa diskusia predĺži.
 
10.50 – 11:20  Zásahy súdnej moci do rodiny. Pohľad súdov. Zrkadlom rodiny sú deti.
JUDr. Peter RAJŇÁK predseda Asociácie rodinných sudcov, sudca
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. 
 
 
11.20 – 11:50 Ako pomôcť rodinám, aby sa ich deti nedostali do “detského domova”. Potreba budovania  regionálnych centier na obnovu rodiny.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Predseda Úsmev ako dar
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia 
 
 
11:50-12.10 Diskusia
 
 
ZÁVER PODUJATIA