PROGRAM
aktualizovaný 14. 2. 2017


9.45 Slávnostné otvorenie
J. Em. Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup metropolita, predseda ČBK
J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre podporu náboženstva alebo viery mimo EÚ
 
10.15 Prvá sekcia – Čo hovorí biblia o putovaní
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., Katolícka teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

11.15  prestávka

11.45 Druhá sekcia – Náboženstvo, Cirkev a Fenomén migrácie
doc. Jindřich ŠRAJER, Dr. theol., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

13.00   obed

14.00 Tretia sekcia – Posilnenie kresťanskej identity ako odpoveď 
na fenomén migrácie 
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup
Mons. Tomáš Holub, plzenský diecézny biskup

15.00 Štvrtá sekcia – Migračná kríza: výzva alebo ohrozenie
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc. Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

16.30   Záver