Registrácia


Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára google.doc tu:
 
 
Výšku poplatku 10 eur uhraďte do 10. septembra 2018 na účet: IBAN SK20 0200 0000 0030 9517 0259.
 
Úhrada na mieste nebude možná. Účasť je podmienená úhradou poplatku. 

Ako variabilný symbol (VS) prosím uveďte číslo vášho mobilného telefónu, kde namiesto úvodnej 0 uvediete číslo 9: napríklad v tvare: 9999 123 456. 

Do poznámky/správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko účastníka konferencie.

V cene poplatku je zahrnutý obed a občerstvenie.

Účasť bude potvrdená až po úhrade poplatku.