RegistráciaREGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ


Výšku poplatku 10 eur uhraďte do 1. februára 2019 na účet: SK20 0200 0000 0030 9517 0259 / BIC/SWIFT: SUBASKBX
 
Ako variabilný symbol (VS) prosím uveďte číslo vášho mobilného telefónu, kde namiesto úvodnej 0 uvediete číslo 2 + telefónne číslo: napríklad v tvare: 9999 123 456. 
Ako špecifický symbol  (ŠS) prosím uveďte číslo - 722019
Do poznámky/správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko účastníka konferencie.
 
Úhrada na mieste nebude možná. Účasť je podmienená úhradou poplatku. 
V cene poplatku je zahrnutý obed a občerstvenie.
 
Účasť bude potvrdená až po úhrade poplatku.