KBS
Dátum: Utorok, 11. februára 2020
 
Cieľom konferencie je ukázať úspešné projekty riešenia rôznorodých náročných situácií v rodine. Pomoc pre rodiny v kríze sa musí orientovať na zachovanie súdržnosti, obnovu rodinných zväzkov a nastolenie bezpečného a zdravého prostredia pre deti. Na prvý pohľad zdanlivá neriešiteľnosť krízových situácií v rodine nesmie byť prekážkou štátu, Cirkvi a celej spoločnosti v hľadaní riešení. Prezentované príklady z praxe a každodenného života môžu byť ďalším motorom pozitívnych zmien pre celú spoločnosť ako aj pre jednotlivé rodiny.