KBS
Medzinárodná konferencia
 
6. 2. 2018
Aula Benedikta XVI. Kapitulská 26, Bratislava 
 
Medzinárodná konferencia pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti.