Archív konferencií

2021

Fungujúca a stabilná rodina 
(21. 4. 2021)


2019

Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť
(20. 9. 2019)

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe
(7. 2. 2019)

2018

Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax
(18. 9. 2018)

Slávnosť Božieho slova
(26. 5. 2018)

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti
(6. 2. 2018)


2017

Najlepší záujem dieťaťa
(14. 11. 2017)

Náboženstvo a migrácia
(21. 2. 2017, Bratislava)

2016

Family mainstreaming - východisko z demografickej a kultúrnej krízy v Európe
(28. 10. 2016, Bratislava)
 
Kurz pre spovedníkov 
(6. - 8. septembra 2016, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka, Spišská Kapitula)

Stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému "Povolaní žiť milosrdenstvo" 
(19. januára 2016, Katolícka univerzita, Ružomberok)

2015
 
Medzinárodná konferencia "Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života" 
(24. marca 2015, Bratislava)
 
Zhromaždenie biskupov, kňazov, zástupcov diecéz, zasvätených osôb a laikov Katolíckej cirkvi 
(21. januára 2015, Banská Bystrica - Badín)
 
2014

Vedecká konferencia "Katolícka Cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí" 
(21. októbra 2014, Bratislava) 
 
Medzinárodná konferencia "Katolícka cirkev a ľudské práva"
(4. marca 2014, Bratislava) 

2013

Medzinárodná konferencia "Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti"
(26. apríla 2013, Bratislava)