Archív konferencií (rok 2015)

Medzinárodná konferencia "Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života"
(24. marca 2015, Bratislava)

"Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života" - je názov medzinárodnej konferencie, ktorú zorganizovala 24. marca 2015 v Bratislave Konferencia biskupov Slovenska. Hlavným rečníkom bol taliansky kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme. V rámci konferencie vystúpili ešte ďalší traja rečníci. Generálny riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť v Štrasburgu Grégor Puppinck sa venoval téme "Európska legislatíva a rodinné právo. Situácia, výzvy, príležitosti". Ďalším hosťom bol pomocný biskup v Madride Mons. Juan Antonio Martínez Camino, SJ. Vystúpil s príhovorom na tému "Zápas o kultúru života v Španielsku". V závere sa pridal pomocný biskup v Záhrebe Mons. Ivan Šaško, ktorý priblížil "Zápas o kultúru života v Chorvátsku".

Na sympóziu sa zúčastnil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, viacerí biskupi, ako aj osobnosti akademického, spoločenského, politického a náboženského života zo Slovenska i zahraničia. Otvoril ju predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Konala sa deň pred sviatkom Zvestovania Pána (25. marcom), ktorý sa na Slovensku spája s dvoma udalosťami - výročím sviečkovej manifestácie a tradíciou Dňa počatého dieťaťa. Zároveň sa konala krátko po februárovom referende o ochrane rodiny a pred septembrovým Národným pochodom za život v Bratislave.  Konferencia sa konala v roku, v ktorom si pripomíname 20. výročie promulgácie encykliky dnes už svätého Jána Pavla II. Evangelium vitae. Zároveň sa konala v období medzi dvoma synodami, ktorých hlavnou témou je rodina.
 
FOTOGALÉRIA  / ZBORNÍK


Pracovné stretnutie biskupov s laikmi, klerikmi a zasvätenými osobami
(21. januára 2015, Banská Bystrica - Badín)

Biskupi, zástupcovia diecéz, inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa 21. januára 2015 zišli v Badíne, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku v roku 2015. Prijali pozvanie od Konferencie biskupov Slovenska, ktorá ich na začiatku nového roka informovala aj o hlavných akciách. Približne 200 účastníkov, ktorí sa stretli v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, upriamila nielen na náboženský, ale aj spoločenský kontext chystaných podujatí.
 
Prítomných pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a lekárka, tlmočníčka a žurnalistka Željka Markić. S prednáškami sa na hostí obrátil predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup metropolita, hlava Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku Mons. Ján Babjak, páter Jozef Kyselica SJ, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcii Katarína Hulmanová a Marek Michalčík, koordinátor KBS pre kultúru života a podpredseda Fóra života. Pred prednáškovým blokom slávili prítomní svätú omšu, ktorú celebroval arcibiskup Zvolenský.

FOTOGALÉRIA / ZBORNÍK