Archív konferencií (rok 2021)
 
Fungujúca a stabilná rodina

21. 4. 2021

Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako prevenciu rozpadu rodiny a riešenia pre rodiny v kríze. Teraz sa chceme venovať podpore a zachovaniu fungujúcej a stabilnej rodiny. Cieľom konferencie je identifikovať riešenia a dobré príklady z praxe, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilne rodiny. Konkrétne, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti. Podpora stabilnej rodiny je úlohou tak štátu, ako aj spoločnosti a cirkvi s cieľom zachovania čo najvyššej autonómie rodiny, podpory vnútorných regeneračných a ozdravných mechanizmov v rodine.
 

_____

Prezentácie:

Faktory stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.
prof. RNDr Ladislav Csontos SJ, PhD., 

- Očakávané praktické kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v záťažových situáciách. 
Prof. PhDr. Mária Šmídová, PhD., Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Ako pomôcť rodinám, aby sa ich deti nedostali do “detského domova”. Potreba budovania  regionálnych centier na obnovu rodiny.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Predseda Úsmev ako dar