Archív konferencií (rok 2019)Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

Štvrtok 7. februára 2019
Aula Benedikta XVI., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, Bratislava


FOTOSERVIS


Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť


Piatok 20. septembra 2019
Hotel Devín v Bratislave
 
FOTOSERVIS