Archív konferencií (rok 2018)
 

Slávnosť Božieho slova

26. mája 2018
Katolícka univerzita v Ružomberku


V marci tohto roku uplynulo 25 rokov od založenia Katolíckeho biblického diela (KBD) Konferenciou biskupov Slovenska. 

FOTOSERVIS


Aktuálne otázky ľudskej mravnosti

6. februára 2018

Aula Benedikta XVI. Kapitulská 26, Bratislava 

 
Medzinárodná konferencia pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti.

SPRÁVA / FOTOSERVIS