Archív konferencií (rok 2014)
 
Vedecká konferencia "Katolícka Cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí" 
(21. októbra 2014, Bratislava) 
 
V Bratislave sa 21. októbra 2014 konala významná vedecká konferencia s názvom "Katolícka Cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí". Vystúpili na nej domáci a zahraniční odborníci z oblasti historickej vedy. Na sympóziu, ktoré spolu pripravili Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZŽNO), sa zúčastnili viacerí biskupi, ako aj predstavitelia akademického, spoločenského a náboženského života. Za KBS účastníkov konferencie pozdravil jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Za Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku sa prihovoril jeho predseda Igor Rintel. Tému Svätá stolica a Židia v 19. storočí predstavil prof. Thomas Brechenmacher, nemecký historik a profesor moderných dejín na univerzite v Postupime. 
 
O Antisemitizme a zušľachťovaní maďarskej rasy v čase Veľkej vojny hovoril prof. Roman Holec. V druhom bloku si prítomní vypočuli prednášku prof. Petra Zubka (Židia medzi európskymi kresťanmi 19. storočia) a Dr. Katarínu Hradskú (Židia na Slovensku počas 1. ČSR. Vzťah slovenskej majority k židovskej menšine). Tému Židia medzi kresťanmi na území Slovenska v 19. storočí uviedol Dr. Peter Borza a Niekoľko poznámok k Židom, ktorí podporovali kultúrne aktivity Slovákov predstavila za Dr. Jána Hlavinku Monika Vrzgulová. Zámerom organizátorov bolo podniknúť ďalší krok pre rozvíjanie dialógu a vzájomnej priateľskej spolupráce medzi kresťanskými a židovskými náboženskými obcami na Slovensku, a to aj prostredníctvom lepšieho poznania dejín, ktoré sú pre súčasnú generáciu školou života, povzbudením, ale aj výstrahou. 
 
FOTOGALÉRIA / ZBORNÍK
 
Medzinárodná konferencia "Katolícka cirkev a ľudské práva"
(4. marca 2014, Bratislava) 
 
V Bratislave sa 4. marca 2014 konala významná medzinárodná konferencia s názvom "Katolícka cirkev a ľudské práva". Vystúpili na nej odborníci z viacerých krajín. Na sympóziu, ktoré pripravila Konferencia biskupov Slovenska (KBS), sa zúčastnili viacerí biskupi, predstavitelia spoločenského, politického a náboženského života zo Slovenska i zahraničia. Kľúčovým rečníkom bol predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ghanský kardinál Peter Turkson. Na konferencii vystúpili aj Dr. Martin Kugler (Kairos Consulting, Viedeň), prof. Jane Adolphe (Ave Maria School of Law, Naples (FL), USA) a Anton Chromík (Aliancia za rodinu).
 
Vyše stovku účastníkov odbornej konferencie v úvode pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. V mene organizátora medzinárodnej konferencie privítal prítomných predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Na konkrétne prípady náboženskej netolerancie upozornil Dr. Martin Kugler, vedúci Inštitútu na monitorovanie diskriminácie a náboženskej netolerancie voči kresťanom v Európe. Na miesto ľudských práv a agendy LGBTI v právnom systéme OSN sa zamerala americká profesorka Jane Adolphe. V závere vystúpil Anton Chromík, ktorý zastupuje Alianciu za rodinu. Hovoril o súčasnom stave náboženskej slobody v SR. 
 
FOTOGALÉRIA / ZBORNÍK