Archív konferencií (rok 2019)


Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe


Štvrtok 7. februára 2019
Aula Benedikta XVI., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, Bratislava


FOTOSERVIS